👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och franska revolutionen vt22

Skapad 2022-06-06 11:15 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F
En revolution är något som förändrar samhället i grunden. Det har under årens lopp skett en mängd revolutioner i världen. Vi ska under detta moment fokusera på två revolutioner som utbröt under 1700-talet, nämligen den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Den amerikanska revolutionen/det nordamerikanska frihetskriget hänger ihop med de förändringar som skedde i Europa på 1700-talet. Den ligger till grund för dagens USA. I stället för att vara flera små kolonier blev USA ett stort och självständigt land. Under den franska revolutionen var det en enväldig kung som styrde Frankrike i slutet på 1700-talet. Men det sjöd av oro i hela landet. Människor var missnöjda. Till slut bröt en revolution ut och för kungens del slutade det med att en folkmassa stormade hans palats. Att revolutionerna förändrade samhället i grunden under denna tid känner många till, men hur har revolutionerna påverkat oss idag? Dessa typer av utvecklingslinjer kommer vi att arbeta med under momentets gång.

Innehåll

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

  • Gemensamma diskussioner i par och helklass
  • Genomgångar om den amerikanska, franska revolutionen
  • Filmklipp om den "Amerikanska revolutionen - frihetskriget" och "Franska revolutionen"
  • Eget arbete med mindmap om den amerikanska revolutionen
  • Eget arbete med en tabell om den franska revolutionen

Material vi kommer att använda oss av:

Utdelade material.

Läroboken via gleerups.

 

Begrepp för analys vi kommer att använda oss av:

Ekonomiska - politiska - sociala perspektiv.

Direkta - Bakomliggande (indirekta) orsaker.

Kort sikt och lång sikt.

Dåtid - nutid - framtid.

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

Muntliga diskussioner i grupper om den amerikanska revolutionen.

Skriftliga arbeten under lektionstid om den franska revolutionen.

Aktivt arbete under lektionerna med diskussioner, tabeller och mindmap.

Matriser

Revolutionernas tidsålder

Rubrik 1

E
C
A
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Begreppslig förmåga
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.