👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och Densitet VT22

Skapad 2022-06-06 17:09 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområdet är kopplat till läromedlet Spektrum fysik
Grundskola 8 Fysik
Värme och densitet.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Att med partikelövergångar kunna beskriva fasövergångar, densitet och temperatur.

Vad som händer med densiteten när fasta ämnen, vätskor och gaser värms upp

Vad värmeenergi är för något samt hur den kan spridas på tre olika sätt.

Hur vår kunskap om värmeenergi lett till miljövänliga metoder att ta till vara på solens energi, till exempel med solfångare och solceller.

Hur kunskaper om värme och värmespridning påverkat byggnadsteknik, samhälle och människans levnadsvillkor.

Hur man förklarar en hypotes och hur man kan redovisa resultat i tabell/diagram och dra motiverade slutsatser från en undersökning.

 

Redovisningsform

Bedömningen sker formativt under arbetets gång genom självbedömningar, kamratrespons, diskussioner. Provet på slutet kan ses som mer summativt för arbetetsområdet i sin helhet.

 

Undervisningens innehåll

 • Vad värme är.
 • Hur ämnen påverkas av värme
 • Problem vid temperaturväxlingar
 • Bimetaller
 • Hur en termometer fungerar
 • Celciusskalan
 • Kelvinskalan
 • Fahrenheitskalan
 • Den absoluta nollpunkten
 • Vattnets densitet vid olika temperaturer
 • Beräkning av densitet
 • Hur värme sprids, ledning, strömning, strålning
 • Bra och dåliga värmeledare
 • Isolering

Detta gör vi genom:

 • Genomgångar i helklass, grupp och på individnivå (pptx med genomgångar och länkar till filmer och klipp finns på klassens lärlogg)
 • Studier både enskilt och i grupp genom att göra och öva på att lösa frågor och problem
 • Vi kommer att laborera, (om värmespridning, isolering och) ytans påverkan på värmestrålning.)
 • Vi kommer att läsa om ”undervisningens innehåll” i boken och aktuella sidor finner du på kap 4.1-4.3 sid 98-114 i fysik boken.

ÖVRIGT

* pptx med genomgångar och länkar till filmer och klipp samt facit till TDS och  begreppsförklaringar finns på klassens lärlogg.

Matriser

Fy
Fysik år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **enkla** slutsatser med **viss** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **komplexa** fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **i huvudsak fungerande** sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **relativt väl fungerande** sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett **väl fungerande** sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.