👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal och bråk (åk 4)

Skapad 2022-06-06 17:51 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi börja på att arbeta med tiondelar. Du kommer att få lära dig att skriva dem både som bråktal och decimaltal. .

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Prefixen deci, centi och milli med fokus på deci, tiondel.
 • Du ska öva på att förstå hur decimaltal hänger ihop med bråktal.
 • Hur man läser decimaltal.
 • Vi kommer att ha praktiska genomgångar gemensamt.
 • Du kommer att arbeta självständigt i din matematikbok.
 • Du kommer att spela spel med kompisar.

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • om du kan tala om vilket värde varje siffra i ett decimaltal har.
 • om du kan koppla ihop dina kunskaper om bråktal med decimaltal när det handlar om tiondelar.
 • om du kan sätta ut tiondelar på en tom tallinje, både bråktal och decimaltal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6