👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Orion

Skapad 2022-06-07 07:21 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod: Hösten 2022

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Orion

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: 20220607

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer arbeta med och i naturen med fokus på matematik, språk och värdegrund. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Omsorg, utveckling och lärande 
- Barns delaktighet och inflytande. 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet att få positiva upplevelser av närmiljön och naturen. 
- Att uppleva naturen med alla sina sinnen utifrån sin förutsättning.

- Följa årstiderna och se vad som händer i naturen.  

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Barnens förkunskaper undersöker vi genom att vara ute i naturen och lyssna på och iaktta dem. 
- Vi kommer använda oss av böcker och olika källor för faktasökningar om natur och djur. Även digitala verktyg såsom digi-ägg mm. 

- Skapande av naturmaterial och återbruk. 

- Barnen görs delaktiga genom dokumentation, samtal och att vi utgår ifrån deras idéer och tankar. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom att dokumentationen görs pedagogisk och förs in i lärloggar. Mindre grupper. Planeringen upprättad av: Påbörjad av Marie och Elisabeth 22-06-07

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg