👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk och hållbar utveckling

Skapad 2022-06-07 09:38 i Trollevi förskola Borås Förskola
Förskola
Vi planterar popcornkärnor i återbrukade mjölkförpackningar

Innehåll

Planering:

Vi planterar med två barn åt gången för att på så sätt kunna fånga upp barnens tankar kring vad vi planterar samt barnens hypoteser gällande vad som kommer att växa upp.

Förberedelser:

Ställa fram krukor, en kanna med vatten, en påse med jord, en påse med popcornkärnor samt poppade popcorn.

Genomförande:

Diskussion med barnen kring att vi inte alltid måste slänga vad som anses vara skräp, utan att vi kan återanvända t.ex. mjölkförpackningar. Förklara att vi ska plantera och visa popcornkärnorna. Låta barnen gissa vad det är. Berätta vad som händer om kärnan värms upp och då visa popcornen. Låta barnen ställa sina egna hypoteser och få gissa vad som kommer att växa upp ur krukan.

Barnen får själva fylla på med jord och stoppa ner sina kärnor. Vi pratar om att det behövs ljus och vatten för att det ska kunna växa. Vi hjälps åt att vattna och placerar krukan i fönstret.

Dokumentation:

En övergripande beskrivning samt planeringen i gemensam läslogg. Individuella lärloggar där vi följer varje barns process samt hypotes.

Uppföljning:

Barnen får titta på och vattna sina planteringar dagligen under kommande vecka för att på torsdagen/fredagen få med sig dem hem

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18