👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse - björken 21/22

Skapad 2022-06-07 10:18 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Superhjälparna - Vi på björken har tillsammans med barnen arbetat med social -och ekologisk hållbarhet detta läsår. Barnen har blivit riktiga "superhjälpare" som hjälper och stöttar varandra och som även värnar om djur och natur och vår gemensamma värld.

Innehåll

Projektberättelse:

Superhjälparna

Detta läsår har vi på björken arbetat med hållbar utveckling. Vi inledde hösten med att arbeta med frågor kring social hållbarhet, och då använde vi oss av material från böckerna om "liten" och serien "djuren på djuris" som är kopplade till förskolans värdegrund och uppdrag. Arbetet hade som syfte att stärka barnens relationer i gruppen, ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor. Fokus låg på respekt för varandra, allas lika värde och rätten att få vara den man är. Vi fokuserade i detta arbete på att använda oss av olika uttryckssätt så som drama, dans och dockteater där barnen själva fick dramatisera olika händelser som varit aktuella i barngruppen. Detta arbete avslutades på barnkonventionens dag med en ljusmanifestation och utställning. 

Därefter påbörjades arbetet med energiagenterna som syftar till att vidga barnens kunskaper kring hållbar utveckling. Barnen har fått lära sig konkreta tips på hur vi kan ta hand om vår miljö utifrån ämnena energi, vatten och värme. Vi har bland annat tittat i vår närmiljö för att identifiera vilka saker som behöver energi för att fungera, samt att barnen har fått gjort en inventering hemma för att uppmärksamma hur mycket i vårt vardagliga liv som kräver energi och hur beroende vi är av våra energikällor. Vi har tillsammans med barnen försökt skapa ett hållbart förhållningssätt genom att även göra de medvetna om hur vi kan återvinna och återanvända olika material. Något som barnen verkligen har anammat då de på eget initiativ ofta påpekar att skräp som ligger i naturen måste slängas i en papperskorg eller tas till återvinningen, samt att de har visat stor förståelse för att man kan göra något nytt av något gammalt i syfte att göra gott för miljön. Vi har vistas mycket i natur och skog och skapat ett varsamt förhållningssätt till de djur och natur som finns i vår närhet.