👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur många lingon finns det i världen?

Skapad 2022-06-07 11:07 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Filmen handlar om personer med olika funktionsnedsättningar och deras arbete, vardag och samhällets syn på funktionsvariationer
Gymnasieskola Funktionsförmåga och funktionsnedsättning Specialpedagogik
Film om en arbetsgrupp med olika funktionsnedsättningar.

Uppgifter

 • Frågeställningar före, under och efter filmen

Matriser

Spc Funktion
Hur många lingon finns det i världen?

Rubrik 1

E
C
A
Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.
 • Spc  -
 • Spc  E
 • Spc  E
 • Spc  C
 • Spc  C
 • Spc  A
 • Spc  A
Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Spc  -
 • Spc  E
 • Spc  C
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp. Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
 • Spc  -
 • Spc  E
 • Spc  C
 • Spc  A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Ny aspekt
• Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
 • Spc  -
 • Spc  C
 • Spc  A
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer
Ny aspekt
Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
 • Spc  -
 • Spc  E
 • Spc  A
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor.

Spc Funktion
Hur många lingon finns det i världen? Kurs funktionsförmåga

Rubrik 1

E
C
A
Kunskaper om fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar samt deras orsaker och konsekvenser i vardagen.
• Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar samt deras konsekvenser i vardagen.
Eleven beskriver även översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang.
Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer.
Ny aspekt
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar.