👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation , bemötande och begrepp

Skapad 2022-06-07 11:39 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Specialpedagogik
Hur kan man bemöta och kommunicera på ett proffessionellt förhållningssätt inom LSS. Vi arbetar även med de specialpedagogiska begrepp som är av vikt att använda sig av i det dagliga arbetet

Uppgifter

Matriser

Spc
Kommunikation , bemötande och begrepp

Rubrik 1

E
C
A
Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Spc  -
  • Spc  -
  • Spc  E
  • Spc  C
  • Spc  A
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
  • Spc  -
  • Spc  E
  • Spc  C
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.