👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och information

Skapad 2022-06-09 11:31 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En planering som handlar om avsnittet kommunikation och information ur samhällsboken Puls.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
En planering som handlar om kommunikation och information. Hur man kan kommunicera och lämna eller hämta information. Vad är fakta och vad är åsikt och hur kan jag få ut min åsikt?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstruk­turer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. 

Ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med text, se film och arbeta i ett häfte med detta område. Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom diskussioner och inlämningsuppgifter. 

Du ska kunna:

 • Vad betyder kommunikation
 • Vad kan man använda internet till?
 • Hur kan man få ut sin åsikt?

 

Dokumentation

Du kommer genom diskussionsfrågor få möjlighet att visa dina kunskaper inom detta område.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6