👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster-åk4

Skapad 2022-06-09 20:14 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att arbeta med talföljder, uttryck, enkla ekvationer samt att beskriva och använda mönster.

Innehåll

Vad vi ska arbeta med

 • Tolka, förenkla och skriva uttryck.
 • Använda talföljder.
 • Lösa enkla ekvationer.
 • Använda och beskriva mönster.
 • Använda strategier vid problemlösning
 • Begrepp: uttryck, algebra, variabel, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, ekvation, mönster, formel,...mm. 

 

Hur vi ska arbeta

 • Gemensamma genomgångar med startuppgifter och individ- och gruppövningar.
 •  Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen  eller andra böcker (stenciler, arbetsblad som tillhör samma område )
 •   Par- eller grupparbete.
 •  Använd räknehäfte ni får ta med hem och träna samt hämtas varje dag.
 •  Ni får titta på youtube hemma med olika språk.
 •  Digitalt hemifrån använd Nomp.
 •   Färdighetsträning och problemlösning.
 •   Diagnos.

Hur vi ska bedöma målen 

 •      Test/prov.
 •          Dina resultat på diagnoser och lärarens observationer.
 •      Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar.
 •      Ditt skriftliga arbete på lektionerna.

Länkar:

https://classroom.google.com/u/0/w/Mzc3ODcwODk3MTc1/tc/NDEyMTU4MjM5NzEy

 

Tidsram

 

Vecka

Innehål

Lektioner

Annat

46

 Intro till algebra och mönster

 5

 Läxa NOMP

 47

Olika begrepp, hur du ska leta efter mönster i talföljder

 5

 

48

Förklara numeriska uttryck, algebraiska uttryck, ekvation, lika med tecknet.

 5

 

49

Tolka och beskriva geometriska mönster, följ upp instruktioner för att kunna lösa ett problem

 5

 

49

Rep.

 5

 

 

 Prov på tisdag 7/12-2021

 5

 

 50

 Rep. allmänt matematik t.ex. fyraräknesätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6