👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsresan 2

Skapad 2022-06-10 09:27 i Hedesunda skola Gävle
Grundskola 2 Svenska
Läsresan är ett läromedel i svenska där arbetet med språket utgår från en läsebok med bl.a. berättelser, sagor, rim och ramsor och faktatexter. Alla olika texttyper finns representerade. I Läsresan ingår många delar i ämnet svenska: högläsning, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läsförståelse, lässtrategier, skrivstrategier, grammatik och stavning.

Innehåll

Beskrivning:

Arbetet med Läsresan 2 sträcker sig över hela läsåret 20/21.

Ett övergripande mål i arbetet med Läsresan är att eleverna ska få en gemensam läsupplevelse där textsamtal och ordförståelse spelar en central roll. Vi kommer lägga stort fokus på ordförståelse- att lära oss nya ord och sätta in dem i olika sammanhang.  

Arbetssätt:

Varannan vecka jobbar vi med en ny text och lär oss nya ord.
Vi kommer även att träna på:

 • gemensam läsning
 • enskild läsning
 • läsförståelse
 • stavning
 • grammatik
 • att skriva olika typer av texter
 • tecken kopplade till ord

 

Konkreta mål:

Under arbetets gång ska du bli bekant med olika slags texttyper och lära dig vad som kännetecknar en viss texttyp.
Du ska bli säkrare på stavning och grammatik.
Ditt ordförråd ska utökas så att du känner till fler vardagsord och vad de betyder.
Din läsförmåga ska utvecklas.

 

Språkligt fokus:

Delta i textsamtal.
Arbeta med ord och dess betydelse på olika sätt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6