👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL ANALYS NORMER/VÄRDEN

Skapad 2022-06-10 09:29 i Frejan Vara
Förskola
MALL

Innehåll

Analys för området ”Normer och värden”:

1. Vilket/vilka mål inom området har vi prioriterat?

2. Varför valde vi detta/dessa mål?

3. Hur har vi arbetat med att skapa förutsättningar för att nå målet/målen? (titta tillbaka på hur-et som ni beskrev i arbetsplanen) Gjorde vi några justeringar efter den delårsanalys som gjordes i januari? Vilka?

4. Hur kan vi se effekten av arbetet i verksamheten? Vilka samband ser vi mellan förändringar i våra processer och arbetssätt och barns förändrade kunnande?

5. Vilken progression i lärandet ser vi hos barnen gällande normer och värden?

6. Vad har fungerat bra? Var har gynnat barnens lärande? Vilka framgångsfaktorer ser vi? Vilka förutsättningar har vi skapat för ett förändrat kunnande?

7. Vad behöver utvecklas? Behöver vi förändra något för att än mer gynna barnens kunnande? Det kan handla om organisation, förhållningsätt, värdegrundsarbete, kunskapssyn, rutiner, relationer, arbetssätt, lärmiljöer osv.