👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL ANALYS DELAKTIGHET/INFLYTANDE

Skapad 2022-06-10 09:41 i Frejan Vara
Förskola
MALL

Innehåll

Analys för området ”Barns delaktighet och inflytande”

1.       Vilket/vilka mål inom området har vi prioriterat?
Varför valde vi detta/dessa mål?

2.       Hur har vi arbetat med att skapa förutsättningar för att nå målet/målen? (titta tillbaka på hur-et som ni beskrev i arbetsplanen) Gjorde vi några justeringar efter den delårsanalys som gjordes i januari? Vilka?

3.       Hur kan vi se effekten av arbetet i verksamheten? Vilka samband ser vi mellan förändringar i våra processer och arbetssätt och barns delaktighet och inflytande?

4.       Vilken progression ser vi hos barnen gällande deras delaktighet och inflytande?

5.       Vad har fungerat bra? Var har gynnat barnens delaktighet och inflytande? Vilka framgångsfaktorer ser vi? Vilka förutsättningar har vi skapat?

Vad behöver utvecklas? Behöver vi exempelvis förändra vårt förhållningssätt, våra arbetssätt och våra lärmiljöer? Det kan handla om organisation, förhållningsätt, värdegrundsarbete, kunskapssyn, rutiner, relationer, arbetssätt, lärmiljöer osv.