👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala SV 6AB

Skapad 2022-06-10 10:33 i Folkungaskolan 5 Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde ska vi öva på att bli bättre lyssnare och samtalare i mindre grupp. Något du har nytta av i och utanför skolan, på lektionerna men inte minst på rasterna och fritiden. Att uttrycka sina tankar samtidigt som man även tar del av andras är en viktig förmåga när man umgås med andra. v.34-37

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I detta arbetsområde ska vi öva på att bli bättre lyssnare och samtalare i mindre grupp. Något du har nytta av i och utanför skolan, på lektionerna men inte minst på rasterna och fritiden. Att uttrycka sina tankar samtidigt som man även tar del av andras är en viktig förmåga när man umgås med andra. 

 

Du ska öva på att skriva och göra dig förstådd tydligt på svenska i olika typer av texter.

- formulera sig och kommunicera i tal.

 

Varför ska du lära dig det?

Att vara en skicklig samtalare är något du har nytta av i och utanför skolan, på lektionerna men inte minst på rasterna och fritiden. Att uttrycka sina tankar samtidigt som man även tar del av andras är en viktig förmåga när man umgås med andra. 

 

Hur ska du lära dig det?

Arbetet varvas mellan helklassgenomgångar, lyssnande/ tittande på tv-serie eller bokutdrag samt gemensamma samtalsövningar i mindre grupp.

 

Vilket material kommer du använda?

  • Instruktioner från läraren,
  • Classroom,
  • Unikum,
  • Tv-serie från Ur.play

 

Hur ska området bedömas?

  • Du visar främst att du lär dig genom att du deltar aktivt under lektionstid och utför det arbete som förväntas av dig.
  • Du ska mot slutet av arbetsområdet spela in en "PODD" tillsammans med två eller tre andra elever samt läraren som lyssnar, podden skall föreberedas med egna frågor och tema före inspelning. (Spelas in under v.37)

 

Hur ska återkoppling ges?

  • Kommentarer muntligt och skriftligt av läraren under arbetets gång.
  • Kommentar i matrisform (Här i Unikum) som grundar sig främst på hur ditt deltagande i podden fungerat.

Matriser

Sv
Samtala - Sv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Frågor
Behöver öva mer på att ställa och besvara frågor.
Jag svarar på några frågor och läser upp frågor.
Jag svarar på flera frågor och ställer möjligen någon följdfråga.
Jag svarar på alla frågor och ställer flera följdfrågor.
Kroppsspråk
Behöver öva mer på att ha kontakt med andra i samtalet.
Jag tittar på den som pratar och/eller nickar.
Följa upp andras svar
Behöver öva mer på att följa upp andras svar.
Jag kommenterar andras svar på något vis, exempelvis genom att exempelvis säga "Det tycker jag också/ det tycker inte jag".
Jag kommenterar andras svar exempelvis beskriva liknade det som kompisen sagt.
Jag kommenterar återkommande och utförligt andras svar.
Talutrymmet
Behöver öva mer på att delta i samtalet.
Jag låter andra prata och kommenterar själv. eller Jag tar mycket av talutrymmet och låter sällan andra prata.
Jag turas om, talar själv och låter andra tala.
Jag turas om samt är aktiv i att försöka få med alla i samtalet.
Hålla sig till ämnet
Behöver öva mer på att hålla mig till ämnet.
Håller mig delvis till ämnet.
Håller mig till största del till ämnet.
Håller mig till ämnet.