👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 4

Skapad 2022-06-10 11:35 i Edboskolan Huddinge
Bråk
Grundskola F – 4 Matematik
Bråk

Innehåll

 

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

 

Kapitel 9 Bråk:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·         Ska du kunna läsa och skriva bråk, till exempel

1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3, 5/6, 3/8

·         Kunna avläsa bilder av bråk.

·         Veta hur många delar det går på en hel.

·         Kunna storleksordna bråk, till exempel

1/5   2/5   4/5 och 1/4   1/3   1/2

Matteord:

hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk, minst bråk. 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Mattespel och problemlösning.
 • Färdighetsträning i Bingel.
 • Diagnos till kapitlet. 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Ditt resultat på diagnos och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av bilder av ett bråk
Du tecknar (skriver) ett bråk utifrån en bild, även när täljaren är större än ett. Ex. 2/3 eller 1/4
Du tecknar ett bråk där bilden är indelad i olika bråk på ett enkelt sätt. Ex: 1/4 och 1/2
Du tecknar ett bråk där bilden är indelad i olika bråk i mer avancerade figurer. Ex: Du kan se hur stor del som är målad, även om inte alla delar är markerade.
Eleven kan rita ett bråk
Du ritar bråk i en figur med givna mått och förutsättningar. Ex: Färglägg 1/4 av kvadraten
Du ritar enklare bråk i en figur där måtten inte är givna Ex.: Rita en figur och markera 7/10
Du kan tänka dig ett mönster för att bestämma bråkens storlek. Ex: Hur stora delar av respektive färg används i figur 4 och 5 av mönstret?
Eleven förstår att ett bråk utgår från en helhet och att bilden av ett bråk måste bestå av lika stora eller jämförbara delar.
Du vet hur många delar det går på en hel med enklare bråk och kan avgöra om delarna är lika stora. Ex: Det går 6 sjättedelar på en hel.
Du kan avgöra om en figur är indelad i jämförbara bråk. Ex: Fjärdedelar och halvor.
Du kan avgöra vad som blir mer eller mindre än en hel, för att lösa uppgiften. Ex: Kan man gå 1/2 av vägen och sedan 7/8?
Eleven kan jämföra bråk
Du kan bestämma storleken på ett bråk med en given figur. Ex: Rita en rektangel som är 3 cm lång och 4 cm bred. Skugga sedan 2/3.
Du ritar egna figurer och jämför olika enklare bråk. Ex: Rita en bild och jämför bråken 1/3 och 4/6.
Du ritar egna figurer och jämför olika bråk. Ex: Vad är störst 2/3 eller 3/4?