👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motoriska Rörelseaktiviteter

Skapad 2022-06-10 12:33 i Lundens förskola Borås Förskola
Förskola
Förskolans prioriterade verksamhetsmål samt förväntade effekter beskriver hur förskolan i sin undervisning erbjuder barn en mångfald av lustfyllda lek/rörelseaktiviteter. En undervisning som förväntas leda till en utökad lust att utöva fysiska aktiviteter livet ut.

Innehåll

Bakgrund

Forskning visar att barn är mer stillasittande än tidigare och att detta kommer ha stor påverkan på folkhälsan i framtiden. Genom att som pedagog ha fokus på lekens betydelse och att prioritera ett lekfullt arbetssätt tillsammans med rörelse, har vi i förskolan möjlighet att redan från ung ålder skapa förutsättningar för barns framtid, både utifrån inlärning och välmående.

Anna Tebelius Bodin pedagog, föreläsare och författare har forskat om hjärnan och bland annat kring inlärning och motivation. Hon menar att när hjärnan utsöndrar Dopamin som är ett hormon (singnalsubstans) får det oss att känna oss glada samt stimulerar en förväntan. Genom att bjuda in barnen att utöva olika rörelseaktiviteter möjliggör vi en förväntan hos barnen som i sin tur ökar motivationen och nyfikenheten på ett lustfyllt sätt i att fortsätta undersöka rörelseaktiviteter.

Mål

Att väcka nyfikenhet/intresse kring motoriska rörelseaktiviteter i vardagen.

Förväntade effekter

• Att barnen deltar i rörelseaktiviteter.

• Att barnen hittar en/flera rörelseaktiviteter som uppmuntrar till fortsatt utövning.

• Att barn/vuxna upplever rörelseglädje, lekstyrka tillsammans.

• Att fysiska aktiviteter blir en del av vardagen både på förskolan och i hemmet.

• Att undervisningen leder till någon form av fysisk aktivitet minst 60 minuter per/dag.

Metod

• Vi utövar varierande rörelseaktiviteter dagligen både inomhus/utomhus. tar tillvara på barnens intressen och önskningar. 

• Upprepar rörelseaktiviteterna för att barn som inte varit med eller inte velat delta får chansen att vara med på sitt egna villkor, samt känslan av att lyckas  

• Vi använder oss av förskolans gedigna utbud av fysiskt material.

• Närmiljön

• Digitala verktyg, musik.

• Kommunicerar målet med vårdnadshavare och samverkar för att uppnå intentionen.

Dokumentation 

Vi kommer fortlöpande dokumentera processen på Unikum samt på hemvisten via text, bilder och videofilm.

Uppföljning - Analys

Kontinuerligt följer vi upp arbetet genom reflektion. Vi utvärderar/analyserar arbetsmetoder, upplevelser för att kartlägga progressens fortsatta utveckling. Utifrån analysen skapas nya strategier som tar oss framåt och vidare mot förväntade effekter samt planerat mål.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18