👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2022-06-10 12:56 i Wigulfskolan Norrtälje
Religion
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant som vi känner, tänker och tror. Mycket är sådant som vi inte kan se och ta på.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 11-22

Förmågor

 • att beskriva platser för religionsutövning.
 • att koppla samman platser för religionsutövning med religioner som utövas i närområdet.
 • att ge exempel på högtider, symboler och berättelser från olika religioner.
 • att återge innehållet i berättelser ur bibeln.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Känna till buddism, hinduism, islam, judendom, kristendom.
 • Koppla samman symbol med rätt religion.
 • Vad religionens heliga byggnad heter.
 • Ge exempel på och beskriva högtider.
 • Känna till viktiga personer inom varje religion.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

 • Samtal och diskussioner, enskilt och tillsammans. 
 • Delta i genomgångar och diskussioner. 
 • Arbetsuppgifter. 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Se film.
 • Skriftliga uppgifter
 • Diskussioner.
 • Genomgångar