👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LHU

Skapad 2022-06-10 13:15 i Test Förskolan Falcon Crest Umeå
Förskola
Beskriv kortfattat innehållet i er planering i denna ingresstext.

Innehåll

 Mål: 

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  * På lång sikt, effekten av den ständigt pågående undervisningen
  * På kort sikt, resultatet av aktiviteterna som genomförs
 • Progression - Målindikatorerna på barns lärande/förändrade kunnande?

 

 

Undervisningsaktiviteter:

 • Vilken barngrupp riktar sig planeringen till?
 • Vad ska göras i planerade aktiviteter?
 • Vad ska göras i vardagen i rutinsituationer och i spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?

 

 

Dokumentation (stöd för minnet)

 • Vad ska dokumenteras?
 • Hur ska personalen dokumentera?
  *Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18