👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen/högtider åk 1-3

Skapad 2022-06-10 14:29 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi kommer under året att arbeta med årstiderna, månader och veckodagar. Du kommer även att få lära dig om olika högtider som vi kan fira i Sverige.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

Du kommer att få lära dig:

 • Årstidernas namn samt känna till varför vi har olika årstider.

 • Veckans dagar och hur de fått sina namn.

 • Olika kännetecken för de olika årstiderna.

 • Månaderna samt i vilken ordning de kommer.

 • Några högtider under året.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp. 
 • Titta på film.
 • Läsa faktatexter om årstiderna och högtider. 
 • Söka information med hjälp av dator och böcker. 
 • Göra enkla undersökningar. 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Återge månadernas namn.
 • Återge veckans dagar.
 • Beskriva de olika årstiderna. 
 • Beskriva några högtider.

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Du får redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt i olika former.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3