👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av Nationella prov i svenska, vt - 22

Skapad 2022-06-11 18:46 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Sammanställning av nationella prov i svenska vt - 22.

Matriser

Sv SvA
Sammanställning Nationella prov i Svenska vt - 22

Delprov A - Gruppuppgift

Kravnivå: minst tre av fyra aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Samtala i grupp
Eleven kan: - delta i samtal under gruppuppgiften - ställa frågor som handlar om uppgiften, - lyssna på andra och framföra egna åsikter om hur uppgiften ska lösas, - bygga vidare på vad andra säger genom att ge kommentarer.

Delprov B - Läsa berättande text

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå berättande text

Delprov C - Läsa faktatext

Kravnivå: 13 poäng (totalt 18)
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Läsförståelse
Eleven kan läsa och förstå faktatext.

Delprov D - Elevens högläsning

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av helordsläsning.
Aspekt 2
Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar.
Aspekt 3
Eleven kan använda ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska läsas.

Delprov E - Elevens textsamtal

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge det viktigaste av det som hänt i den lästa texten.
Aspekt 2
Eleven kan prata om den lästa texten.
Aspekt 3
Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Delprov F och G - Skriva berättelse

Alla aspekter ska vara uppfyllda
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Delprov F
Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G - stavning
Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord.
Delprov G - interpunktion
Eleven kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken.

Delprov H - Skriva faktatext

Alla aspekter ska vara uppfyllda.
EN - Ej nått kravnivån
N - Nått kravnivån
Aspekt 1
Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet går att förstå.
Aspekt 2
Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att minst 10 av de 14 stödorden de får ska finnas med i texten.