👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Kemi - Vatten-ett viktigt ämne ( åk 4, 2021/2022)

Skapad 2022-06-12 02:52 i Jutarumsskolan Halmstad
Arbetet ska leda till att en ökad förståelse om att vatten kan förkomma i olika former och vad det heter när vatten övergår från en form till en annan. Eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp i naturen, samt bli medvetna om hur vattenrening går till.
Grundskola 4 Kemi
Det här arbetsområdet handlar om vattnet på vår planet. Vi kommer bl a lära oss mer om vattnets olika former och övergången dem emellan, varför vattnet är så viktigt och hur vi människor kan påverkar vattnet på vår planet, både negativt och positivt. Vi kommer även lära oss mer om begrepp som grundämne, molekyl, atom och kemiska förening.

Innehåll

Arbetsområde: Vatten - ett viktigt ämne (åk 4)

Det här arbetsområdet handlar om vårt livsviktiga vatten. Du kommer bl a att få lära dig mer om:
- vad vatten egentligen är och varför det är ett så viktigt ämne
- vattnets olika egenskaper och faser 
- var det finns vatten på vår jord
- varför saker flyter/sjunker i vatten, samt om ytspänning
- vattnets kretslopp 
- hur man genomför och dokumenterar enkla undersökningar 
- kemiskspråket och några viktiga begrepp (grundämne, molekyl, atom, kemisk förening)

 

Det här ska du utveckla (förmågor):

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Det här ska du arbeta med:

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6

Kemin i naturen
* Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. 
Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
*
Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende,/.../.
* Vattnets egenskaper och kretslopp..

Kemin och världsbilden
*
Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemins metoder och arbetssätt
*
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
*
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter /…/.
*
Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

Kunskapskrav (Vad bedöms)

Under det här arbetsområdet ska du visa att du:

- kan genomföra enkla undersökningar med vatten, samt att du visar förståelse för hur du kan dokumentera med hjälp av hypotes, resultat och slutsats.

- med hjälp av några viktiga begrepp på ett enkelt sätt kan beskriva och förklara t ex vattnets egenskaper, vattnets kretslopp och varifrån vi får vårt dricksvatten.

- fått förståelse för vilken betydelse vatten i olika former har för allt levande, samt kännedom om hur det går till när vattnet renas. 

-kan delta i samtal och resonemang om t ex varför vi ska vara så rädda om den begränsade vattenmängden på jorden och vad vi ska tänka på för att vattnet inte ska förorenas, genom att använda några viktiga begrepp och relevant fakta.

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • ta del av fakta genom att:
  -  läsa och resonera om faktatexter.
  -  se filmer och föra samtal/resonemang kring det vi sett.


 • lyfta och på olika sätt träna oss på att befästa viktiga begrepp

 • använda oss av:
  -  www.binogi.se (kortare filmer + kunskapsquiz).
  -  boken om Fysik och kemi + www.inlasningstjanst.se  (lyssna + läsa faktatexter). 
  -  www.clio.com (faktatexter, aktiviteter, quiz) 
  www.sli.se (filmer)
  -  google classroom
  -  korsord (begrepp)
  - arbetsblad som hjälper oss att samanfatta det vi lärt oss 


 • träna oss på att berätta om vattnets kretslopp med hjälp av bild och aktuella begrepp. 

 • genoföra enkla undersökningar där vi träna oss att använda hypotes, resultat och slutsats.

 • resonera muntligt om vårt livsviktiga vatten och hur vi människor kan påverkar det (positivt/negativt)

 • arbeta i olika konstellationer - gemensamt, mindre grupp och individuellt.

 

Aktuella begrepp inom arbetsområdet:

fast form, flytande form, gasform, vattenånga, avdunsta, kondensera, koka, smälta, stelna(frysa), nederbörd, kretslopp, grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattenrening, hållbar utveckling,  reningsverk, vattenverk...
molekyl, atom, grundämne, kemisk förening ...

 

Bedömning

Under det här arbetsområdet kommer jag att bedöma:

- hur du genomföra enkla undersökningar, samt din förståelse av hur man kan dokumentera 

- hur du beskriver och förklarar med hjälp av några viktiga begrepp och faktakunskaper.

- din förståelse av viktiga begrepp och dina kunskaper inom det är arbetsområdet

- hur du resonerar genom att använda viktiga begrepp och faktakunskaper.

- hur du deltar i samtal och resonemang