👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material

Skapad 2022-06-12 19:03 i Hällingsjö skola Härryda
Ett arbetsområde kring material framställning och återvinning.
Grundskola 4 – 6 Teknik Kemi
Vi rör oss i en vardag som är full av olika material och nu ska du få lära dig mer om olika material och deras olika egenskaper

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Vi kommer att arbeta med olika material. Var kommer de ifrån? Vad kan man tillverka av de olika materialen? Vad har materialen för egenskaper? Vilka likheter/skillnader har de olika materialen? Detta för att förstå hur viktigt det är att spara på jordens resurser.

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- material i din närmiljö

- vad ett material är

- vad en råvara är

- vad förnybara råvaror är

- från råvara till avfall (papper, glas, metall och plast)

- om olika material: textil, trä, betong och byggsten

- materialens egenskaper

- materialens för- och nackdelar

- “skapa” ett eget material

- beskriva vad för material saker är gjorda av

 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- enskilt och i grupp

- se pedagogiska filmer

- skriva faktatexter

- arbeta med läsförståelse 

- läsa olika faktatexter

- samtala och diskutera

- söka fakta på internet

 

Bedömning- Vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att diskutera materialen i din närmiljö

- din förmåga att förklara vad ett material är

- din förmåga att förklara vad en råvara är

- din förmåga att förklara vad förnybara råvaror är

- din förmåga att kunna förklara från råvara till avfall (papper, glas, metall och plast)

- din förmåga att kunna olika material: textil, trä, betong och byggsten

- din förmåga att kunna materialens egenskaper

- din förmåga att kunna materialens för- och nackdelar

- din förmåga att skriva en text om ditt egna material 

- din förmåga att beskriva din “sak” muntligt och skriftligt

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- aktivt du deltar på lektionerna när du arbetar enskilt och i grupp

- aktivt du deltar i gemensamma diskussioner

- du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ på lektionerna

- du tar ansvar för ditt arbete och ditt lärande

- jag läser dina texter

- jag läser dina svar på läsförståelsen

- jag lyssnar när du redovisar om din “sak”

- du söker information i texter, böcker eller internet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6