👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall NORMER och VÄRDEN - SMÖRBLOMMAN Arboga kommuns förskolor

Skapad 2022-06-13 10:18 i Sörgården Arboga
Förskola
Vad är syftet? Vilka områden kommer beröras? "Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barns ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp- Socialt, pedagogiskt och fysiskt." Hela huset: Med stöd av litteratur stärka barnens sociala förmåga.

Innehåll

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Hösten 2021 började vi arbeta med kompisböckerna och våren 2022 har vi fortsatt med det arbetet. Vi har gjort upp en planering för under vilka veckor vi ska arbeta med vilken kompisbok. 

Inför Ht-22 är det beslutat att vi ska fortsätta vårt arbete med "Kompisböckerna", minst en gång i veckan för att stärka barnens sociala kodande.

Barnen tar till sig delar av innehållet i böckerna, det är en positiv utveckling vi vill ska fortsätta. 

 

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?

Ett utvecklingsområde vi kunnat se är att pedagogerna behöver vara mer pålästa på böckerna. Även att det ska vara förbestämt vem som tar lässtunden. 

Ett annat utvecklingsområde är att läsa medan barnen sitter vid bordet för att äta frukt eller innan lunchen. Detta för att de yngsta barnen har svårare att sitta still i en samling. 

 

Vilka intressen finns i barngruppen?

Barnen tycker mycket om att sitta med vid läsning och tycker även om flanosagor. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • Samspel mellan barn och barn
 • Samspel mellan barn och vuxen
 • Stärka sitt "jag"
 • Kunskapen om mina rättigheter
 • Lägga grunden för deras empatiska förmåga

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Hur ska vi organisera oss?

Aktiviteter: 

 • Kompisböckerna
 • Arbeta med socialt kodande genom äventyrspedagogik, samarbetsövningar.
 • Vara närvarande pedagoger i barnens lek
 • Dela barngruppen i mindre grupper
 • Strukturerad verksamhet med rutiner

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18