👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall OMSORG, UTVECKLING & LÄRANDE - SMÖRBLOMMAN Arboga kommuns förskolor

Skapad 2022-06-13 11:19 i Sörgården Arboga
Förskola
Vad är syftet? Vilka områden kommer beröras? Förskolan ska stärka barnens språkliga förmåga. Alla barn ska stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges god möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera. Husets mål: Varje samverkansteam ska planera in och genomföra in en språkstärkande aktivitet varje dag

Innehåll

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?

Vilka intressen finns i barngruppen?

Under hösten- 21 och våren-21 gjorde Stiftet en planering där det fanns inplanerade stunder för läsning, både av ”Kompisböckerna” och Bornholmsmodellen. Dessa skulle reflekteras kring under teamsplaneringen, varannan vecka och föras in i handlingsplan.

Tecken som stöd användes dagligen för att förstärka barnens språk. 

Förslag på utvecklingsområde är att ta med läsning till vår verksamhet utomhus. Ett annat utvecklingsområde är att läsa medan barnen sitter vid bordet för att äta frukt eller innan lunchen. Detta för att de yngsta barnen har svårare att sitta still i en samling. 

Ytterligare ett utvecklingsområde är att använda oss av bildstöd.

Redan vid hösten 2021´s start fanns ett intresse av böcker i barngruppen. Detta intresse finns fortfarande. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • att bli trygga i sin individuella språkutveckling
 • att bli trygga i att våga uttrycka sig 

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Hur ska vi organisera oss?

Aktiviteter: 

 • läser för barnen - barnen är med och väljer böcker
 • språksamlingar - barnen är med och väljer sånger
 • TAKK
 • Bildstöd

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18