👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska teorier och praktiker

Skapad 2022-06-13 11:20 i Vuxenutbildningen Yrkesutbildning Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Pedagogik
Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om alla de stora pedagogerna och hur de påverka dagens syn på kunskap och lärande. Du får också veta hur man använder sig av de olika teorierna i det praktiska arbetet i förskolan. Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Reggio Emilia och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter. Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer. Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt och lärande.

Innehåll

I denna kursen kommer jag ge er kunskap om de olika praktikerna 

Du skall även kunna se och förklara hur de jobbar i praktiken.  

 

Vi kommer att ses på tisdagar som vanligt för de som kan komma in på lektionen kl 8.30 i sal 32. Vi kommer att 

Jag vet att flera av er är bortresta och har sommar jobb så för er kommer jag att ha handledning kl 17.00 på tisdagar eller måndagar, se planeringslänken längre ner Innehåll.

 

Pedagogiska teoretiker 

Piaget 

Vygotskij 

Dewey

Pedagogiska praktiker 

Loris Malaguzzi

Steiner 

Freinet 

Montessori

 

Lägg fokus på 

Vygotskij

Montessori 

Malaguzzi 

Steiner  

 

Begreppsorden som finns i kursen: 

Pedagogiska lärmiljöer  

pedagogisk inriktning

metodik 

pedagogik 

Interaktion

förhållningssätt 
arbetssätt 

 

 

 Planering för kursen Pedagogiska teoretiker och praktiker

 

Ni har ett stort arbete som inlämning här i Unikum, den kan ni se  på Google Drive i er mapp, för att kunna jobba den. 

Den skall vara inlämnad senast 12 juli!

 

Hoppas att ni kommer att få en härlig sommar!

Lycka till!

Camilla