👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förplanering Trädet hösten 2022

Skapad 2022-06-13 11:59 i Vävaren Mariestad
Förskola
Målformulering 2022/2023: "Skapa förutsättningar och möjlighet för hållbara relationer, lärande och utforska estetiska uttrycksformer" (ev omarbetas)

Innehåll

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? 

 

Stödfrågor för veckoreflektion

?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

?

 

Uppföljning/Halvårsanalys

?

 

Slutanalys 2022/2023

?