👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljövecka

Skapad 2022-06-13 12:39 i Prebendegatan 2 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Vi arbetar med miljövecka för att barnen ska utveckla förståelse för att ta hand om sin miljö och omgivning, för en hållbar framtid.

Innehåll

Kartläggning, var är vi?

Gemensamt på vår förskola ska vi arbeta för att lära om miljö och hållbar utveckling.

 

 

 

 

Mål, vart ska vi? Kopplat till verksamhetens fokusmål och Lpfö18

Vi arbetar med miljövecka för att barnen ska utveckla förståelse för hur de kan påverka miljön, att vi ska ta hand om vår miljö och omgivning, för en hållbar framtid.

 

Hur undervisar vi?

Under miljönveckan inleder vi undervisningen med att titta på en filmsnutt från serien Tripp, trapp, träd (finns på URplay). Avsnittet handlar om skräpplockning, sortering av sopor och återvinning, vilket Humlan-barnen också ska göra under veckan. Vi går till skogen bredvid gården med plastpåsar och handskar att plocka skräpet med. Detta har förskolan fått från “Håll Sverige Rent”. Efteråt sorterar vi soporna utefter olika material, under en samling i skogen. Dagen därpå ska vi ta med soporna för att slänga på återvinningen. Som avslutning reflekterar vi tillsammans under en samling om vad vi gjort och tittar på bilder från vad vi varit med om under veckan. Barnen får varsitt diplom för deras betydelsefulla insats som miljöhjälte! 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18