👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande Text

Skapad 2022-06-13 13:06 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 5 Svenska
Nu ska vi fördjupa oss i argumenterande texter!

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

Struktur

·       Att lära mig skriva en argumenterande text med en korrekt struktur och genre. 

Språkliga drag

·       Att lära mig och använda vilka språkliga drag som ingår i en argumenterande text.  

Skrivregler

Bli säker på skrivregler (skiljetecken och stavning).

Innehåll

Jag kan skriva en argumenterande text, där jag använder strukturen på ett korrekt sätt.  

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Vi tränar på språket genom att:  

  - Läsa argumenterande texter.
  - Formulera och kommunicera i tal och skrift.
  - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Olika argumenterande texter som jag kommer skriva och läsa enskilt under arbetets gång. 
 • Olika kooperativa övningar och diskussioner i par och i helklass.
 • Bedömning av argumenterande text som jag skriver i slutet av arbetsområdet.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi arbetar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg:

Steg 1 – Uppbyggnad och struktur 

Steg 2 – Språkliga drag

Steg 3 – Öva tillsammans

Steg 4 – Skriva på egen hand

Exempel på uppgifter/arbetssätt:

 • Olika övningsuppgifter - Google Classroom och stenciler. 
 • Enskilt arbete, paruppgifter, gruppuppgifter, helklassuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande Text

Rubrik 1

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Innehåll
Begriplighet
Presenterar en åsikt som stöds av flera enkla argument.
Presenterar en åsikt som stöds av flera utvecklade argument.
Presenterar en åsikt som stöds av flera välutvecklade argument.
Struktur
Sambandsord
Jag använder enkla meningar som saknar sambandsord. (Och, men, så, att)
Jag använder enkla sambandsord. Och, men, så, att)
Jag använder flera och varierande sambandsord.
Struktur
Styckesindelning och underrubriker
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom styckesindelning.
Jag skriver en sammanhängande text som är strukturerad genom styckesindelning.
Jag skriver en sammanhängande text som är välstrukturerad genom styckesindelning.
Språk
Variation tidsform (presens)
Jag använder enkla ord, ordvalet visar viss variation. Jag växlar mellan nutid (presens) och dåtid (preteritum).
Jag använder relativt/ ganska enkla ord och använder ett relativt/ ganska varierat ordförråd. Jag använder tidsformen nutid (presens) på ett delvis korrekt sätt.
Jag använder ett passande ordval som höjer kvalitén på texten och jag använder ett varierat ordförråd. Jag använder tidsformen nutid (presens) i hela min faktatext.
Skrivregler
Skiljetecken
Jag använder stor och liten bokstav används med viss säkerhet.
Jag har relativt/ganska få fel i användningen av skiljetecken (punkt, stor bokstav).
Jag använder mig av skiljetecken (punkt, stor bokstav) med god säkerhet.