👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 3 pedagogiska planering åk 5 Sofia skola

Skapad 2022-06-13 13:16 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Området är Samband, uttryck och ekvationer.

Innehåll

 

 

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska arbeta med kap 3 - Samband, uttryck och ekvationer.  Koordinatsystem och gradering av koordinataxlar, Proportionella samband och grafer, kombinatorik, numeriska och algebraiska uttryck, mönster och ekvationer är de olika avsnitt vi kommer att bekanta oss med och fördjupa oss inom.

Syftet med arbetsområdet är att stärka elevernas förståelse i ovannämnda område. 

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 6 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala hjälpmedel t.ex. NOMP eller kängurumatte.
- Läxor

  

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Känna igen koordinatsystem och gradernig av koordinataxlar

- Förstå Proportionalitet . 

- Förstå kombinatorik. 

-Kunna numeriska och algebraiska uttryck samt förstå mönster . 

 

-Kunna lösa enkla ekvationer. 

 

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- Under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och i helklass.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov.

Kopplingar till läroplanen

 
 • Centralt innehåll
 •  Ma  4-6Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 •  Ma  4-6Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 •  Ma  4-6Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 •  Ma  4-6Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 •  Ma  4-6Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Kunskapskrav
 •  Ma  E 6Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 •  Ma  E 6Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 •  Ma  E 6Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  Ma  E 6Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  Ma  E 6I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt

 

 

 

 •