👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 2

Skapad 2022-06-13 13:43 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola F – 3 Matematik SO (år 1-3) Svenska Teknik
Vad är programmering? Här får du lära dig mer om och prova på enkel programmering.

Innehåll

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

 

För att lära oss detta kommer vi att

- titta på programserien "Programmera mera"

- lära dig något om programmeringsspråk

- arbeta praktiskt och teoretiskt

 

Du visar dina kunskaper genom att

- vara delaktig och aktiv under lektionerna:

- skriva något med binär kod, 1 och 0

- genomföra enkel programmering på Ipad

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk