👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-1000

Skapad 2022-06-13 14:08 i Ribbyskolan Haninge FSK/GR
Planering utifrån Favoritmatematik 3A
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer arbeta både i boken och praktiskt med additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-1000. Hur räknar en egentligen när det är en additionsuppgift med tre termer?

Innehåll

När vi arbetar med området kommer vi att arbeta på olika sätt med addition och subtraktion. 

Vi kommer arbeta praktiskt, i matteboken, spel och på datorn. 

Uppgifterna kommer innehålla: 

- Uppställning: minnessiffra, växling, växling över noll

- Tallinjen 

- Större/mindre än

- Räkna med tre termer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0-1000

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
Jag kan ännu inte lösa och välja strategi som är anpassad till problemet.
Jag kan lösa och välja strategi som är anpassad till problemet.
Jag kan lösa och välja strategier som är anpassad till ett problem som kräver fler lösningar.
Talområdet 0-1000
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
Jag är ännu inte säker på positionssystemet: ental, tiotal, hundratal och tusental. Jag kan ännu inte placera naturliga tal på tallinjen och är ännu inte säker på tals värde.
Jag är säker på positionssystemet: ental, tiotal, hundratal och tusental. Jag kan placera naturliga tal på en enkel tallinjen och har förståelse över tals värde.
Jag är mycket säker på positionssystemet och jag placera ut naturliga tal på en mer avancerad tallinjen.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
Jag är ännu inte säker på när det ska vara addition eller subtraktion i enkla textuppgifter.
Jag är säker på när det ska vara addition eller subtraktion i enkla textuppgifter.
Jag är mycket säker på när det ska vara addition eller subtraktion i textuppgifter.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom helhetsområdet 0-200.
 • Ma   3
Jag är ännu inte säker uppställning inom addition och subtraktion med och utan växling.
Jag är säker på uppställning inom addition och subtraktion med och utan växling.
Jag är mycket säker på uppställning inom addition och subtraktion med och utan växling i flera steg.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
Jag är ännu inte säker på begreppen mindre än, större än och lika med.
Jag är säker på begreppen mindre än, större än och lika med.
Jag är mycket säker på begreppen mindre än, större än och lika med.