👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket genom sagor

Skapad 2022-06-13 14:11 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Vi vill att barnen ska få uppleva sagor på olika sätt med alla sinnen. Genom att få möjlighet att diskutera, dramatisera, leka och skapa egna berättelser tillsammans bildar barngruppen på förskolan gemensamma referensramar, upplevelser och begrepp. (Pihlgren, Ann 2020 Läsa, skriva och räkna i förskolan)

Innehåll

Barns litteracitet utvecklas inom ramen för ett socialt sammanhang, i gemenskap med andra (Pihlgren 2020) därför vill vi satsa mer på berättande och låta barnen få uppleva sagor genom t ex sagolik sagolik då vår profil innefattar drama. Genom vår profil vill vi att barnen utvecklas och utmanas till självständiga, fantasifulla problemlösare som med trygghet, glädje och empati leker sina liv. 

Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lpfö 18

Genom att använda oss av sagolådor som både barnen och vi pedagoger får berätta så skapar vi utrymme för att berätta, fantisera och använda oss av föreställningsvärlden som Pihlgren skriver om. Vi pedagoger ställer öppna frågor och kan prova att börja meningar som t ex "Jag undrar....." så får barnen vara med och fantisera och försöka komma på möjliga tolkningar. 

Vi kommer att besöka sagoskogen för att barnen ska få använda sin fantasi i olika miljöer. Vi kommer också att leka sagor (Sagolik sagolek)och använda våra kroppar och sinnen för att leva oss in i olika roller i en saga. 

Barnen får också öva sig i att berätta och fantisera genom att använda sagokort.