👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Elektronik åk9

Skapad 2022-06-13 14:17 i KSU Almelund Lunds för- och grundskolor
LPP i ämnet teknik för Järnåkraskolan i Lund.
Grundskola 9 Teknik
Teknik: Elektronik åk9

Innehåll

Teknik: Elektronik

Teknik: Elektronik 

Mål för elev

 • Du skall bli bättre på att använda vissa begrepp inom elektroniken, tex transistor och fotoresistor.
 • Du ska utveckla din förmåga att analysera, alltså att förklara hur man kan göra elektriska kretsar på olika sätt.
 • Du ska utveckla din förmåga att värdera konsekvenserna av de teknikval vi gör, tex hur internet och mobiltelefoner påverkar människor, samhälle och miljö.

Innehåll

 • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare. 
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik. 
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter

Genomförande

Genomförande

1. Du skall ta reda på hur följande elektroniska komponenter fungerar och är uppbyggda:

Resistor, fotomotstånd, potentiometer, kondensator, diod och transistor. Redovisa i tabell och lämna in via   it´s learning.

Namn på komponenten

Funktion

Uppbyggnad

Förekomst

Resistor

 

 

 

Fotomotstånd

 

 

 

...

 

 

 

 

 2. Du ska använda komponenterna i ett sammanhang genom att utföra tre olika   laborationer: 

Lab1: Lysdioden, Lab 2: Kondensatorn, Lab 3: Transistorn

Laborationerna skall utföras enligt instruktion. Labrapporter för lab 2 och 3 lämnas in via It’s Learning. Svara på frågorna och försök utveckla dina svar. Innan du lämnar in någon labrapport övar vi tillsammans på lektionen.

3. Du skall skriva en artikel där du på ett vetenskapligt sätt diskuterar frågan kring hur den tekniska elektronikutvecklingen har skett. Beskriv hur internet har uppkommit. Fundera över hur samhället och naturen påverkas. Vilka faror tror du väntar oss i framtiden när elektroniska komponenter och dess system (t.ex. datorer/telefoner/ internet) fortsätter att användas och utvecklas? 

Skriv högst en A4-sida. Artikeln skall grundas på fakta och egna slutsatser. Ange källor till alla faktauppgifter. Inlämning via it´s Learning senast torsd 12/9 (9cd) respektive fred 13/9 (9a). 

Bedömning

- Tabellen: Begrepp, nivå 1-2 

- Labrapporterna: Analys + begrepp, nivå 1 - 3

- Artikeln: Begrepp + Analys + Värdera teknikval, nivå 1-3

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 •  använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (ur Lgr 11)

Matriser

Tk
Ht 13 åk 9 Teknik: Elektronik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga
Begrepp
Du kan undersöka olika elektroniska kretsar med viss användning av begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika elektroniska kretsar med relativt god användning av begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika elektroniska kretsar och med god användning av begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Analys
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några komponenter och deras användning i tekniska lösningar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några komponenter och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några komponenter och deras användning i tekniska lösningar.
Värdera teknikval
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl under- byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.