👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 2a 22/23

Skapad 2022-06-13 14:29 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
Psykologi 2a är en fördjupningskurs i psykologi och innehåller bland annat personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och psykiatri.

Matriser

Psk
Psykologi 2a

E
C
A
Klinisk psykologi
Redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar
Redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Klinisk psykologi
Ger exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Ger exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa.
Ger exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa.
Personlighetspsykologi
Redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Utvecklingspsykologi
Redogör översiktligt för begränsade delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt för delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Personlighets och Utvecklingspsykologi
I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven för enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Tillämpningsområden inom psykologinn i relation till förändringar i samhället.
Redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.
Värdering av teorier
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.