👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN 22-23 Kga SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2022-06-13 14:44 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik 22-23

Innehåll

Matematik 22-23

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

Vi erbjuder barnen möjlighet till att utveckla förståelse för olika begrepp såsom prepositioner, jämförelseord, mängd, antal, former och rumsuppfattning mm. De får även utveckla sin förmåga att resonera och reflektera i olika sammanhang samt utveckla sin förmåga att lösa vardagliga problem.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

För att barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning. Att de ska utveckla grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning, tid och förändring. För att barnen ska kunna använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problemställningar.

Vi förbereder barnen inför skolan på ett lekfullt sätt i olika matematiska sammanhang.

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

Vi använder vardagsmatematik i form av mönsterseende, sortering, problemlösning, prepositioner, antal m.m. Vi är med och benämner, samt bekräftar de matematiska termerna i alla situationer tillsammans med barnen; vid på- och avklädning, samlingen, promenaderna, spegelsalen, matsituationen när vi delar frukt och smörgås m.m. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen matematiskt korrekta begrepp för att utveckla barnens ordförråd.

Genom att prata om händelser i nutid och dåtid samt ha förtydligande bilder, som dagsscheman, och föremål kan barnen utveckla sitt begrepp för tid och rum. 

Vi spinner vidare på barnens intressen och med hjälp av de matematiska diskussionerna som uppstår fördjupar vi oss i olika begrepp

Vi låter barnen vara med och reflektera och resonera i olika lärsituationer samt ställa olika hypoteser som leder till utvecklande dialoger. I samband med detta framkommer barnens egna tankar och funderingar.

Försöka skapa mer planeringstid så att vi kan förbereda och genomföra fler kvalitativa aktiviteter med matematiska inslag. 

Genom att analysera vår verksamhet regelbundet kan vi på så sätt utveckla vår miljö och nya arbetssätt samt hitta nya utmaningar för barnen inom olika områden och ämnen. Vi tillgodoser att alla yrkesroller i vår verksamhet får tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag bland annat genom att ha regelbunden riktad pedagogisk utvecklingstid.