👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Södermalm 2021-2022, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2022-06-13 14:46 i 123911 Förskolan Äventyret Stockholm Södermalm
Förskola
Utifrån Södermalms gemensamma tema "Vad kan växa i vår stad" och barnens visade intresse växte bokstavsprojektet fram.

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Vi har i samråd med barnen kommit överens om att vi skulle fokusera på 2 bokstäver i veckan. Utifrån den demokratiska processen kunde vi då strukturera upp bokstavsprojektet. Vi använde oss av olika verktyg och material för att säkerställa en varierande lärmiljö. Vi utgick även från ett strukturerat veckoschema:

Måndag: Vi introducerade veckans bokstäver.

Tisdag: Projektgrupper med olika aktiviteter.

Onsdag: Utflykt där vi fokuserade på bokstäver i vår närmiljö med olika slags aktiviteter.

Torsdag: Tvärgrupper - utforska bokstäverna tillsammans med Valen i mindre grupper.

Fredag: Avslutning för veckans bokstäver.

Utöver analoga verktyg använde vi oss av digitala verktyg i form av t.ex. projektor, green screen och iPad (Polyglutt).

Utifrån vår grundplanering har vi utgått från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför, när och vem i vår reflektion. De förväntningar och mål vid projektstart var att tillsammans med barnen utforska och upptäcka bokstävernas värld. I början ville vi bibehålla intresset som fanns och uppmuntra till en spridning av intresset till de andra barnen. Det som har varit framgångsrikt i detta projekt är reflektionerna tillsammans med barnen på fredagarna, där vi tillsammans kunde avsluta veckans bokstäver. Genom ett tydligt avslut så kunde vi tillsammans med barnen ladda om inför nästa veckas bokstäver. Barnen visade intressen på olika sätt, vissa var intresserade av bokstavens form och andra av bokstävernas ljud. Våra äldsta barn visade ett intresse av att börja läsa och de yngre visade att de ville lära sig. Vi utgick även ifrån rim och ramsor. Det har varit viktigt för oss att vi har kunnat möta och utmana barnen både i grupp och individuellt. 

En lärdom till kommande projektuppdrag är att vi behöver vara tydligare i kommunikationen mellan oss pedagoger.