👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måndagsgympa

Skapad 2022-06-13 14:46 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Måndagsgympa ute på vår gård.

Innehåll

Bakgrund:

Detta är en del av undervisningen utomhus, utifrån läroplansmålen om hälsa och rörelse. Vi har haft rörelse som prioriterat mål och vill behålla denna del. 

Syfte- Varför?

För att barnen ska lära sig våra grundrörelser, känner delaktighet med resten av barnen och vuxna på huset, tillit till sin egen förmåga och att följa instruktioner.

Mål - Vad?

Att barnen ska få utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa.

Hur?

Varje måndag när det fungerar för verksamheten ska vi ta ut högtalare och telefon och spela upp 5-7 rörelselåtar. Vi talar om för barnen på samlingen att vi ska ha gympa när vi kommer ut. 

Organisation

Pysslingen tar huvudansvaret, men alla pedagoger som har möjlighet är med på gympan.

Familjesamverkan

Vi lägger ut bilder och text på lärloggen för att föräldrar ska få se vad vi gör.