👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN 22-23 Kga SKA O,U&L: Naturvetenskap

Skapad 2022-06-13 14:51 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Naturvetenskap 22-23

Innehåll

Naturvetenskap 22-23

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och ställa frågor, samt samtala om naturvetenskap. 

 

Barnen ska få utveckla sin förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Få förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Även utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

 

För att barnen ska få kunskaper kring naturvetenskap samt få erfarenhet/kunskap att uppleva olika enklare experiment. De ska även få utveckla sin förmåga att ställa enkla hypoteser inom naturvetenskapliga fenomen. 

 

För att barnen ska få ökad förståelse och kunskap om att vara rädd om miljön och hur vi människor genom eget agerande kan påverka miljön. 

 

Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och uthållighet för att bli mer självständiga samt att få en god rörelseförmåga. Också för att bibehålla en god hälsa och känna rörelseglädje.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.


Med hjälp av modern teknik kan vi söka information tillsammans med barnen. Vi följer barnens intressen och undersöker det de är intresserade av. På så sätt får barnen möjlighet att ställa hypoteser samt reflektera över den informationen vi finner.

På gården och när vi gör besök i parken har vi ibland med oss förstoringsglas där vi kan titta närmare på olika växter och djur. Genom att vara en medforskande pedagog kan vi hjälpa barnen att tillsammans hitta svaret på deras frågeställningar och ge dem nya utmaningar.

Vi går till sopsorteringen när tillfälle ges med en liten del av barngruppen och på så sätt få barnen att förstå att deras egna handlingar påverkar miljön och därmed kan bidra till en hållbar utveckling. Vi är med i projektet "Skräpplockning" varje år.

Vid matsituationen får barnen lära sig hur vi sorterar olika avfall. 

Genom att vi utmanar barnen i olika fysiska aktiviteter och projekt ger vi de möjlighet att utveckla sin motorik och koordination. Tex promenader, cykling, klättring, dansa, balansgång mm.

Försöka skapa mer planeringstid så att vi kan förbereda och genomföra fler kvalitativa aktiviteter.

 

Genom att analysera vår verksamhet regelbundet kan vi på så sätt utveckla vår miljö och nya arbetssätt samt hitta nya utmaningar för barnen inom olika områden och ämnen. Vi tillgodoser att alla yrkesroller i vår verksamhet får tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag bland annat genom att ha regelbunden riktad pedagogisk utvecklingstid.