👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA-mall Höstväder och Byväder

Skapad 2022-06-13 14:52 i Höstvädersgatan 73 förskola Göteborgs Stad
Förskola
SKA-mall

Innehåll

Planeringsunderlag:

 

Normer och värden:

Omsorg, utveckling och lärande:

Barns delaktighet och inflytande:

Läroplansmål:

     

Målkriterier: Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att lära sig?

     

Undervisningsaktivitet: Hur ska det gå till på bästa sätt/metoder?

     

Organisation, anpassningar, tillgänglighet: Inomhus/utomhus

     

Stöd i forskning och vetenskaplig grund

     
       

 

 

Stödfrågor att kopiera till reflektion/analys i planeringen:

Resultat/reflektion: Lärde barngruppen sig det vi avsåg? Hur vet vi det? Varför blev det som det blev?

Analys: På vilket sätt har verksamhetens organisation/förutsättningar t.ex. miljö, material, förhållningssätt påverkat resultatet?

Hur går vi vidare med vår planering?