👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandeidentitet - LUNDARNA

Skapad 2022-06-13 15:15 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
Att stärka barnens lärandeidentitet genom att utveckla grit.

Innehåll

Målområde:

 

 Lärandeidentitet.

 

   

Mål (Vad ska barnen lära sig?)

 

Att stärka barnens lärandeidentitet genom att utveckla grit. 

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

 

- För att på egen hand kunna ta sig an nya utmaningar.

- För att ge barnen strategier till att tro på sin egen förmåga.

- Öka sin självkänsla och självständighetsförmåga.

- För att utveckla Grit för att lära sig att kämpa. 

 

 

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

 

- Få förståelse för att man genom att kämpa kan nå resultat.

- Förmågan att tro på sig själv och stärka sin identitet.

- Ta sig igenom motgångar och våga prova osäkra och okända områden/problem.

- Få syn på sina styrkor och svagheter.

- Ge och ta positiv feedback.   

- Få en ökad motivation till att lära sig.

- Att bli stärkt och bibehålla sin tro på sig själv även i motgångar.

- Stötta och hjälpa varandra i utmanande situationer. 

 

Idéer till aktiviteter för att utveckla förmågan:

-Sorteringsövningar.

-Applicera tänket i vardagssituationer (ex. hallen, maten, skogen).

-Skapande-övningar som man återgår till (ex.fjärilen).

-Barnen får ge feedback till varandra i olika aktiviteter. 

-En ska bort. 

-En bok som följer med hela förskolegången (skriv/ritbok). 

Lärandemiljö: 

Gropen affisch uppsatt på olika ställen där grit utövas

Böcker på avdelning med handling inom området

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18