👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialetos / Dialekter

Skapad 2022-06-13 15:19 i Modersmålsenhet BOU Alingsås
Mall för modersmålsundervisning
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Dialetos - variações linguísticas Dialekter - språkliga variationer

Innehåll

Syfte och mål 

Vad är målet med detta arbetsområdet?

- Reflektera över språkvariationer och inte avkoda tempot, värdera kulturella och språkliga skillnader och använda lingvistik med autonomi och förutfattade meningar.

 

Undervisning 

Hur kommer vi arbeta?

- Bildspel om ämnet och filmer om olika språkliga variationer som finns i olika delar av Brasilien.

- Berättande textbearbetningsaktivitet med olika dialekter.

 

Bedömning 

Vad ska bedömas?

– Jag kommer att bedöma förståelsen av ämnet genom berättande skrivande och delad läsning om ämnet.

 

Objetivo 

Qual é o objetivo desta área de trabalho?

- Refletir sobre as variações da língua no decorrer do tempo, valorizar as diferenças culturais e linguísticas e usar a linguagem com autonomia e sem preconceitos.

 

Ensino

Como vamos trabalhar?

Apresentação de slides sobre o tema e filmes sobre diferentes variações linguísticas encontradas em diferentes partes do Brasil.

- Atividade de elaboração de texto narrativo usando diferentes dialetos.

 

Avaliação

O que deve ser avaliado?

- Vou avaliar a compreensão do tema através de uma redação narrativa e da leitura compartilhada sobre o tema.

 

Mer information om ämnet, klicka här. / Mais informações sobre o tema, clique aqui. 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%203/19_04/Dialetos.pdf

 

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%203/19_04/Dialetos%20-%20TEXTO%20INFORMATIVO%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

Grupos 2 e 3:

file:///media/fuse/drivefs-7980391dda00a030767f71c4118279fe/root/modersmal/alunos%206_9anos/Portugues_2022%20(1%20semestre)/Grupo%203/19_04/Atividade%20de%20Redacao%20-%20DIALETOS%20-%20Google%20Dokument.pdf

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9