👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter år 5

Skapad 2022-06-13 15:22 i Oxledsskolan F-6 Partille
Vi öppnar upp för diktens värld där vi går igenom olika former av dikter som har skrivits, analyserar kända diktverk samt att vi skriver våra egna dikter utifrån olika mallar.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Det finns olika sätt man kan skriva dikter på, men egentligen är det väldigt fritt hur man skriver dikt. Du kommer få prova på att skriva olika slags dikter. Du kommer också läsa och lyssna på några dikter och resonera kring budskap och berätta om din upplevelse av läsningen.

Innehåll

VAD

Du kommer att:

 • öva dig på att skriva olika typer av dikter
 • öva på att tolka innehållet i olika dikter
 • lära dig några begrepp inom poesin.

HUR

Vi kommer att:

 • ha genomgångar i helklass.
 • läsa och lyssna till olika dikter. 
 • skriva olika typer av dikter.

BEDÖMNING

Du ska kunna:

 • skriva olika typer av dikter med olika takt och form
 • berätta om några olika begrepp inom poesin 
 • resonera om dikters budskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6