👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 (Markus Waldemar, Katedralskolan)

Skapad 2022-06-13 17:03 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Välkommen till kursen Svenska 1 på gymnasiet! Tonvikten i kursen ligger på skrivande, läsning och muntlig framställning. Vi lär oss också om olika varianter av det svenska språket.

Innehåll

Preliminär planering

 

Höstterminen

v. 33-34 Kursintro + diagnoser

v. 33/34: Bokprat - låna valfri roman? Eller skippa och kör Mio, min Mio direkt?

Språklig variation på ht? Inleda kursen med detta?

v. 34-38 Läslogg 1-4 + romanpresentationer 

v. 40 Skrivuppgift? (Läslogg - kombo?)

v. 40-43 Referat och referatteknik

v. 43? Referatprov

v. 41-43?: Mio, min Mio

v. 45-47? Bröderna Lejonhjärta + språkriktighet, grammatik och skrivande

v. 49? Jämförande romananalys

v. 50-51: Noveller

Vårterminen

Noveller

- Novellanalys - jämförande

Språklig variation

- muntlig presentation

- seminarium

- text (Min idiolekt?)

Inför NP - argumenterande skrivande

 

Efter påsklovet: Nationella prov, delprov A, B och C

Efter de nationella proven: ev. individuella uppgifter efter behov, eller kursen avslutas?

Matriser

Sve
Svenska 1 - Referat

F
E
C
A
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, sammanfatta och reflektera
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Citat och referatteknik
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Sve
Svenska 1 - Litteraturanalys: Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta

F
E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Citat- och referatteknik
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Citat- och referatteknik
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Skönlitteratur - återge innehåll
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Skönlitteratur - innehåll och form
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Skönlitteratur - se samband
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Skönlitteratur
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Sve
Svenska 1 - Muntlig framställning: romanpresentation

E
C
A
Säkerhet
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen

Sve
Svenska 1 - Novellanalys

E
C
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa, reflektera, sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Skönlitteratur
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Skönlitteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Ny aspekt
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Ny aspekt
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Sve
Svenska 1 - Språklig variation, text

E
C
A
Skriftlig framställning och källhantering
Eleven kan skriva text som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva text, som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva text som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till någon form av språklig variation.

Sve
Svenska 1 - NP, delprov B (läsförståelse)

F
E
D
C
B
A
Delprovsbetyg
F
E
D
C
B
A

Sve
Svenska 1 - NP: delprov A (muntlig framställning)

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven presenterar någon aspekt av temat. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller egen erfarenhet.
Innehållet är tydligt anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt.
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. 3 minuter eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.)
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.)
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Språket är ledigt, dvs. eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad till situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna.
Hjälpmedel
Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet stöder och tydliggör anförandet.
Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Delpeovsbetyg
F
E
D
C
B
A

Sve
Svenska 1 - Muntlig presentation, språklig variation

E
C
A
Muntlig framställning inför grupp
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och väldisponerad.
Språk och mottagaranpassning
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Talare och kommunikationssituation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Avstånd och samhörighet
Eleven kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Attityder till språklig variation
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv om attityder till några form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån föera olika perspektiv om attityder till flera former av språklig variation.

Sve
Svenska 1 - Muntlig presentation, noveller

E
C
A
Muntlig framställning inför grupp
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen är tydlig urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och mottagaranpassning
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Språket är ledigt och väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör och är väl integrerad i den muntliga framställningen.
Skönlitteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska begrepp.
Skönlitteratur
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Sve
Svenska 1 - Språklig variation, seminarium

E
C
A
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation

Sve
Svenska 1 - novellseminarium

=>
E
C
A
Samtal
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Språk
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
-Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Reflektion
-
Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
-Du reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Teman och motiv
Dessutom kan du översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan du utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Iakttagelser
Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Sve
Svenska 1 - NP, delprov C (skriftlig framställning)

F
E
D
C
B
A
Innehåll och kritisk läsning
Eleven diskuterar och resonerar kring ämnet/Eleven uttrycker sin åsikt i frågan och framför något argument Något från den aktuella texten presenteras. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar. Källhänvisningar finns om än inte helt fullständiga.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant/Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Det som presenteras från den aktuella källan är rättvisande och väl valt. Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till den aktuella källan
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: - avancerade sammanhangssignaler - fungerande inledning och avslutning - rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: - god balans mellan olika delar - effektiv inledning och avslutning - rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken
Språk och stil
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar efter viss bearbetning som ett självbärande inlägg på en webbplats.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande, t.ex. genom ett mottagaranpassat innehåll och språk. Den fungerar som ett inlägg på en webbplats.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett inlägg på en webbplats.
Delprovsbetyg
F
E
D
C
B
A