👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Undervisningsplanering Sörbyängen

Skapad 2022-06-13 17:59 i Kryddgården Örebro
Förskola
Undervisningsplanering Sörbyängen

Innehåll

 

Mål från utvecklingsplanen

- Förskolan erbjuder en utbildning som gynnar barnens lärande och utveckling.

Prioriterade delmål 

  • Stärka det språkutvecklande arbetet
  • Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen
  • Hållbar utveckling
  • Trygga och tillgängliga lärmiljöer

- Förskolan utvecklar sitt arbete kring systematiskt kvalitetsarbete med fokus på underlag och analys

Prioriterade delmål

  • Utveckla användandet av SKA i Unikum
  • Förskollärarnas ansvar
  • Arbetslagets ansvar

 

Undervisning- Finplanering   

Textruta

 

Val av undervisningsupplägg 

 

 

Varför detta val av ”aktivitet eller projekt? (gap) 

                                                                                                   

 

 

Mål samtolkning   

 

 

Vad (innehåll eller lärandeobjekt och kritisk punkt eller värden)?  

 

Hur (form eller samhandling) 

 

Vem/vilka (aktör)?  

 

Var (ute-inne-rum-plats)?  

 

När (tid)?  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Samvärdering/ att kopiera och klistra in i ”bara för personal”

  • Att utgå ifrån på avdelningsPUT