👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi årskurs 5 - Växter och djur

Skapad 2022-06-14 08:58 i Skulltorps skola F-5 Partille
Grundskola 5 Biologi
Europa är en världsdel med många olika typer av natur. Det ser inte likadant ut överallt och det är bra, eftersom allt som är levande inte trivs överallt. En del arter vill ha det torrt och varmt. Andra gillar när det är kallt eller mörkt. Det är därför det finns så många olika arter av växter och djur i vår världsdel.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Biologi

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

 • Jag kan förklara vad som menas med ekosystem.
 • Jag kan berätta om olika naturtyper samt om några olika arter av växter och djur som finns i Europa.
 • Jag kan förklara om hur olika växter och djur anpassat sig till att leva i olika naturtyper.
 • Jag kan berätta om hur växter och djur överlever olika årstider.
 • Jag kan förklara vad som menas med nedbrytning och hur det går till.
 • Jag kan förklara vad som menas med näringskedjor och näringsväv.
 • Jag kan förklara vad som menas med biologiskt mångfald.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Utföra olika små experiment i grupp.
 • Se på små filmer som berör det aktuella området.
 • Läsa texter i boken "Lära NO åk 5".
 • Göra övningsuppgifter i boken "Lära NO arbetsbok åk 5".

När ?

Arbetsområdet pågår under perioden 24/8-22 t.om 21/10-22

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Experiment och utförda uppgifter i arbetsboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6