👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2022-06-14 09:09 i Marieby förskola Östersund
Förskola
vi kommer att arbeta med normer och värden tillsammans i tvärgrupper på "gamla" björken. En pedagog från varje avdelning och ca 15 barn. 7 barn från Björken, 5 barn från Tallen 3 barn från Granen.

Innehåll

Vi börjar vecka 36 med att gå till skogen för att samla naturmaterial pinnar, ris, mossa osv, för att sedan tillsammans skapa en väv, som vi sedan tar med till förskolan.

Tisdag: Maria, Monica, Susanne

onsdag: Erika, Mattias, Ida-Maria

Torsdag: Lina, Sara, Marcus

Vecka 38 Leker vi lekar tillsammans ute på skogssidan. 

samarbetsövning med hjälp av fallskärmen och en boll. Alla håller i fallskärmen och försöker hålla kvar bollen på fallskärmen.

lekar: under hökens vingar kom, god dag herr lejon, Kom alla mina kycklingar, Raketen, Kurragömma.

Tisdag: Maria, Mattias, Lina

Onsdag: Monica, Erika, Marcus

Torsdag: Susanne, Sara, Ida-Maria

Vecka 40 vi är inne på björken börjar med att sjunga sånger tillsammans(Sånger kommer)sedan leker vi lekar tillsammans tex en bonde i vår by, hunden och benet, avslutar med massagesaga.

Tisdag: Monica, Lina, Ida-Maria

Onsdag: Maria, Erika, Sara

Torsdag: Susanne, Marcus, Mattias

Vecka 42 Vi är inne på Björken och leker i lekgrupper dela upp gruppen i tre grupper.

en grupp börjar med att leka cafe , en grupp leker doktor, en grupp leker bygg och konstruktionslek

pedagogerna stannar kvar men byter barngrupp efter ca 20 min så att alla barn hinner leka alla lekar.

 

Tisdag: Maria, Monica, Susanne

onsdag: Erika, Mattias, Ida-Maria

Torsdag: Lina, Sara, Marcus

Vecka 44 lovvecka vi avvaktar och ser barnantalet.