👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet

Skapad 2022-06-14 09:08 i Skärhamns förskola Tjörn
Integritetspolicy
Förskola
Alla barn i förskolan ska få utveckla sin identitet och känna sig trygga i den. De ska också få möjlighet att utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. Det finns en tydlig koppling mellan barnets delaktighet i olika beslut och barnets integritetsutveckling.

Innehåll

Syfte                   

Övergripande syfte med Skärhamns förskolas integritetspolicy och tillhörande stödmaterial är att: Utbilda, stödja, uppmuntra och vägleda personalen i arbetet med barns integritet. Vi ser barnen som rättighetsbärare och barnen har rättighet till delaktighet och inflytande i dess liv, integritet och utveckling.

Mål

Alla barn ska få utveckla sin identitet och känna sig trygg i den .

Alla ska få möjlighet att utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. 

Hur arbetar vi...

Vi arbetar aktivt i hela utbildningen  med olika material och aktiviteter som främjar varje barns integritetsutveckling. 

Vi respekterar barnens integritet genom att personalen hjälper barnet att förstå sina egna signaler. Det kan leda till att barnet lär sig att signalera när någon överskrider barnets gränser. Det förenklar också kommunikationen med andra och kan hjälpa barnet att berätta för en vuxen om någon kränker hens integritet (skolverket).

Personalen anpassar sitt bemötande beroende på barnets förutsättningar, till exempel ålder och mognad. Gränserna för barns personliga och kroppsliga integritet kan variera från ett barn till ett annat.

      Barns kroppsliga gränser  respekteras och därför är det barnets behov av kroppskontakt som styr.

      Ibland vill barnet inte ha den omsorg som hen är i behov av. Vi visar respekt för barnet genom att i förväg berätta vad som kommer hända.

      Vi gör barnen delaktiga i omsorgssituationen och i andra val som berör barnet.

      Vi värnar om barns integritet vid dokumentationstillfällen genom att göra barnet delaktigt. Vi vill att barnet ska ha möjlighet att neka till att tex. bli fotograferad. 

     Vi tar ställning för att visa respekt för barns integritet och agerar om någon vuxen på förskolan överträder barnens gränser.

     Barnens berättelser och signaler tas på allvar. 

     

    Integritetspolicy  ska vara väl känd hos alla som arbetar på Skärhamns Förskola. 

 Vi dokumenterar vår utbildning i Unikum. Vi kartlägger, reflekterar, utvärderar och analyserar för att bevara och utveckla vårt arbets- och förhållningssätt.