👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KSU Idéologier, valet, partierna, riksdag och regering

Skapad 2022-06-15 09:11 i KSU Östra Torn Lunds för- och grundskolor
Om valet 2014, partier och valsystem. Hur fungerar riksdag och regering? Vad är demokrati? Är det något bra??
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Var fattas de olika politiska besluten i Sverige och hur går det till? Vi går igenom val, partier, demokrati och riksdag/regering.

Innehåll

Varför ska vi jobba med detta?

Demokrati är inte något självklart utan någonting som vi ska vara rädda om. För att demokratin ska kunna fungera och leva vidare behövs kunskaper inte bara  om vad demokrati är, utan hur demokratin är uppbyggd och fungerar här i Sverige. Demokrati behöver även medborgare som vågar uttrycka sig, som kan argumentera för sina åsikter,  som står upp för vad de tror på och vågar säga ifrån när något är fel.

Vilka kunskaper ska vi lära oss och vilka förmågor ska vi utveckla?

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven ha kunskaper om:

Hur arbetet i riksdag och regering går till, hur ett val går till, Sveriges riksdagspartier och partiledare, några grundtankar i de politiska ideologierna.

Efter arbetsområdets slut förväntas eleven ha utvecklat sin förmåga att:

  • att förstå och använda sig av begrepp kopplade till ämnet
  • att förstå hur de politiska strukturerna i samhället är uppbyggt
  • uttrycka sina egna åsikter i muntlig form
  • diskutera olika samhällsfrågor genom att kunna framföra och bemöta argument

 

Hur ska vi jobba?

Vi kommer tillsammans titta på några filmer, gå igenom var olika beslut fattas i Sverige och hur dessa fungerar. Vi kommer att ha några diskussioner kring demokrati samt arbeta om ideologier, val och partier i boken.  

Hur ska detta bedömas?

Jag kommer att bedöma:

  • skriftligt test på begrepp
  • diskussioner
  • test på de politiska strukturerna