👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utmaningen 2.1 SKA - Normer och värden

Skapad 2022-06-15 09:37 i Änghagsvägen 4 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

FÖRSKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL:

Tillsammans utvecklar vi normer och förhållningssätt som speglar demokratiska värden.
Dessa ska komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar.

Avdelningens mål

Förväntat resultat: Alla barn möts av pedagoger som är barnrättsbärare och som medvetet motverkar all form av diskriminering och kränkande behandling. Pedagogerna tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Pedagogerna lyfter och problematiserar etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

Vilka effekter på barns lärande vill vi se: Barnen resonerar och utvecklar efter hand sin självständighet i konflikthantering. Barnen visar förståelse för varandra och våra olika livssituationer. 

Barnen formulerar och samtalar om livsfrågor.

 

Nedanför hittar ni pedagoger nedstamp i s.k. "uppgifter", skrivs under ANALYS.

Uppgifter

  • 2.1 Kartläggning (september)

  • 2.1 Uppföljning (november)

  • 2.1 Uppföljning (mars)

  • Avslutande läsårs reflektioner (juni)