👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2022-06-15 09:51 i Långströmsgatan 32-34 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Verksamhetsplan för omsorg utveckling och lärande samt barns inflytande och delaktighet. Förskolorna Väderbodarna och Långströmgatan läsår 22-23 ”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.” Lpfö 18

Innehåll

Planera ett undervisningsinnehåll utifrån följande målområden:

Matematik talluppftatning

 

 

Inom samtliga målområden ingår ett fokus på språk utifrån pragmatik och semantik samt barns möjligheter till delaktighet och inflytande.

 

Ni kan välja att arbeta tematiskt eller ämnesinriktat. Välj ut ett läroplansmål inom varje målområde och gör en planering som sträcker sig över minst en termin med hjälp av stödfrågorna.

Senare kan ni lägga till aktiviteter som stödjer målen under till.

 

Gör en planering för varje mål, efterhand kan ni lägga till nya aktiviteter

Hur främjar vi barns förståelse så att det är tydligt för varje barn: Vad som ska göras? Varför? Var? När? Med vem? Hur länge? Vad händer sedan?

1 Jag har rätt att veta vad jag ska göra, hur introducerar vi aktiviteten?

- på ett tydlig sätt ska barnen informeras om vad betyder taluppfattning, exempelvis med konkreta material, bilder på siffror, digitala appar m.m.

2 Jag har rätt att förstå innehållet, vilka strategier använder vi oss av?

-vi är på barnens nivå, visar förväntningar. Deltagande vuxna och erbjuda variation.

3 Jag har rätt att påverka min utbildning och innehållet, hur tar vi reda barns tankar om aktiviteten?

- genom att filma, anteckna, observera.

4. Hur ger vi barn förutsättningar att utveckla sitt ordförråd, t.ex. genom regeln om tre och ordlistor.

- under varje aktivitet exempelvis i skogen ska barnen träna betydelsen av bestämt ordet genom tre olika meningar som innehåller ordet. 
- vi ska ha med oss ordlistor angående olika siffror som kompletteras med bild exempelvis antal prickar.

 Välj ett målkriterie, beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?
-i slutet av aktiviteten har vi för mål att barnen ska skaffa sig förståelse för tal samt betydelsen av mindre/ mer än. 

Undervisningsaktivitet

- i skogen får barnen uppgift att samla antal kottar och pinnar.

Reflektion

Beskriv vad barnen gör och säger under aktiviteten. Vad utrycker barnen om innehållet, hur kändes det, var det roligt, vill de göra det igen eller utveckla på något sätt?

 

Analys

Såg vi de effekter som vi förväntade oss?

Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 

Hur går vi vidare?

 

Välj ett nytt målkriterie.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18